Cégtörténet

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a jogelőd közös önkormányzati vállalat átalakulásával jött létre 1996-ban. Alapítói 29 települési önkormányzat, valamint a Magyar Állam voltak. Legnagyobb tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, jelenleg 52,8 % feletti részesedéssel. A cég működési területe 2003-tól folyamatosan bővült, napjainkra már 91 településen végez víziközmű-szolgáltatást. 2020. év elejére a Társaság felhasználói egyenértéke meghaladta az 515 ezret. A szolgáltató alaptevékenységeiből adódóan – vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés- és tisztítás – kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és annak fenntarthatóságára mindannak érdekében, hogy a jövő nemzedéke is elmondhassa, ők a nap 24 órájában tudnak a csapból tiszta vizet engedni poharaikba. Napjainkra azonban mindaz már kevésnek bizonyul, hogy a társaság munkavállalói tudják, és hozzáértően végzik a dolgukat. Szükség van a szélesebb körben történő felvilágosító tájékoztatásra és szemléletformálási tevékenységre mindannak érdekében, hogy a lakosság minden szegmense megértse és elfogadja, már nem elég, ha megnyitjuk a csapot, és lehúzzuk a toalettet. Bolygónk, saját magunk és az elkövetkezendő nemzedékek érdekében vigyáznunk kell a tiszta vízre, és elengedhetetlen szennyvizeink megfelelő gyűjtése, elvezetése és tisztítása. Ehhez a kiemelten fontos, szemléletformálási tevékenységhez nyújtott lehetőséget és anyagi hátteret a KEHOP 2.1.7. kódszám alatt, 2019. május 8-án megjelent felhívás, amely konkrétan megfogalmazta a mi, ugyanezen céljainkkal egybevágó, fő üzeneteket is.